back to home dude

Tech And Magic

Tech And Magic

về Tech And Magic

đây là thời điểm để chiến đấu cùng những con người máy! Chúng đang tiến đến với 1 nhóm lớn, vì thế hãy sử dụng những cách tấn công thần kỳ để hạ gục tất cả chúng. Vào bất kỳ thời điểm nào bạn có thể mở cửa hàng và mua những nâng cấp mới để lớn mạnh hơn nữa!