back to home dude

Tay thiện xạ

Tay thiện xạ

về Tay thiện xạ

Trong trò chơi này bạn là một kẻ giết thây ma. Tiêu diệt tất cả thây ma trong mọi thành phố.