Thể loại thấp hơn

Tay súng thành thị Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi tay súng thành thị hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 4Những trò chơi tay súng thành thị khác nhau, ví dụ như Tay Bắn Tỉa Thành Thị 3 & Tay Bắn Tỉa Thành Phố 4. Trong những trò chơi này bạn là một kẻ xấu. Vào vai một tay súng thành thị bạn có những nhiệm vụ khác nhau. Dù bạn quyết định có muốn hoàn thành những nhiệm vụ này hay không, nhớ là bạn phải làm đúng mục tiêu và không để cho ai thấy bạn.
Trận đấu

Gửi phản hồi