back to home dude

Tay súng sát thủ

Tay súng sát thủ

về Tay súng sát thủ

Trong trò chơi này, bạn trở thành một tay súng và bạn phải loại bỏ một vài những mục tiêu, nhưng đừng làm hại đến những người vô tội nhé!