back to home dude

Tay Súng Chiến Trường

Tay Súng Chiến Trường

Về Tay Súng Chiến Trường

Căn cứ quân đội đang bị tấn công! Bạn vào vị trí trên mái nhà, vì bạn là một tay thiện xạ. Kẻ thù đang đến gần hơn, nhưng chúng không nhìn thấy bạn. Đã đến lúc để bạn tỏa sáng! Hãy nhắm thật chuẩn và kiếm tiền để bạn có thể mua những vũ khí lớn hơn.