back to home dude

Tay phải: Tập 1

Tay phải: Tập 1

về Tay phải: Tập 1

Tìm cách thoát khỏi địa bàn của kẻ thù và tiêu diệt bất cứ ai cản đường bạn! Tìm trong các phòng và phản ứng nhanh nhạy khi có ai đó tấn công. Bạn có thể hoàn thành 15 màn chơi?