back to home dude

Tay lái trọng lực

Tay lái trọng lực

về Tay lái trọng lực

Bạn muốn cảm nhận chất adrenaline chạy qua tĩnh mạch? Vậy đây chính là trò chơi dành cho bạn! Lái với tốc độ tối đa qua đường hầm và tránh những vật cản bằng mọi giá. Mỗi giai đoạn bạn trải qua, sẽ đều khó khăn hơn giai đoạn trước đó. Chúc bạn may mắn!