back to home dude

Tay giết người chuyên nghiệp

Tay giết người chuyên nghiệp

Về Tay giết người chuyên nghiệp

Trong trò chơi này, bạn sẽ là một xạ thủ. Hãy bắn thật nhiều mục tiêu.