back to home dude

Tay đua siêu xe đạp

Tay đua siêu xe đạp

về Tay đua siêu xe đạp

Hãy chuẩn bị để đua với 19 tay đua cừ khôi. Nếu bạn về nhất, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Sau mỗi cuộc đua, bạn có thể dùng tiền kiếm được để mua những gói nâng cấp và trở nên nhanh hơn.