back to home dude

Tay đua Kartz

Tay đua Kartz

về Tay đua Kartz

Hãy đua thật nhanh qua đường đua này. Bạn phải tránh chướng ngại vật và đổ đầy nhiên liệu đúng lúc.