back to home dude

Tay bắn vịt

Tay bắn vịt

về Tay bắn vịt

Bắn số vịt theo chỉ định để qua cấp độ kế tiếp.