back to home dude

Tay bắn ma

Tay bắn ma

về Tay bắn ma

Bắn những con ma trở lại trong quan tài của chúng. Bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn bằng cách thu thập các mục tiền thưởng ở mỗi cấp.