back to home dude

Taxi Gone Wild

Taxi Gone Wild

về Taxi Gone Wild

ngồi trước vô-lăng và bắt đầu cuộc đua trên đường phố! Hãy cố gắng về điểm kiểm soát trước khi hết giờ! Nếu bạn không thể vượt qua tắt nghẽn giao thông, bạn chỉ việc nhảy qua nó!