back to home dude

Tàu tuần dương

Tàu tuần dương

về Tàu tuần dương

Hãy bố trí tàu một cách chiến lược và tìm những con tàu của đối thủ để đánh bom chúng.