back to home dude

Tẩu thoát lúc bình minh

Tẩu thoát lúc bình minh

về Tẩu thoát lúc bình minh

Hãy thoát ra khỏi căn phòng cùng tất cả quần áo của bạn nhưng đừng đánh thức người phụ nữ.