back to home dude

Tàu sao 11

Tàu sao 11

Về Tàu sao 11

Cố gắng thu thập tất cả các quả bóng năng lượng, nhiên liệu và các đối tượng khác và đi đến kết thúc.