back to home dude

Tàu ngầm và những người ngoài hành tinh

Tàu ngầm và những người ngoài hành tinh

về Tàu ngầm và những người ngoài hành tinh

Hãy dùng tàu ngầm để tiêu diệt tất cả người ngoài hành tinh, đồng thời thu thập pin để được điểm cộng và các vũ khí.