back to home dude

Tàu ngầm Inten

Tàu ngầm Inten

về Tàu ngầm Inten

Bắn những chiếc tàu và máy ban khác, nhưng đừng để chính mình bị bắn!