back to home dude

Tàu điện ngầm

Tàu điện ngầm

Về Tàu điện ngầm

Hãy dùng chuột để kết nối các trạm tàu metro và đảm bảo mọi hành khách đều tới đúng địa điểm. Liệu bạn có thể tạo nên một hệ thống metro hài lòng nhu cầu của hành khách?