back to home dude

Tattoo Artist 3

Tattoo Artist 3

về Tattoo Artist 3

bạn có rất nhiều khách hàng mới, tất cả họ đều muốn bạn xăm mình cho họ. Hãy thật tỉ mỉ. Nếu như phần mực lem ra khỏi những đường xăm, bạn sẽ bị đuổi việc!