back to home dude

Tát Kim Kardashian

Tát Kim Kardashian

về Tát Kim Kardashian

Kim Kardashian rất phiền phức và đáng bị đánh. Hãy tát cô ấy, dùng son vẽ lên mặt hoặc phá hỏng đầu tóc cô ấy. Nếu có tên vệ sỹ nào xuất hiện để ném bạn ra ngoài, hãy dùng tiền để mua chuộc anh ta.