back to home dude

Tập huấn quân đội

Tập huấn quân đội

về Tập huấn quân đội

Bạn được huấn luyện trở thành người lính giỏi nhất. Hãy đánh bại kẻ thù trong vòng 3 giây và giải cứu những con tin bằng cách chạm vào họ. Hãy nhanh tay lên nào.