back to home dude

Tạp hóa Ratatouille

Tạp hóa Ratatouille

về Tạp hóa Ratatouille

Đưa những nguyên liệu cho các đầu bếp kịp thời gian, nếu không họ sẽ không thể nấu và họ sẽ tức giận. Dù bạn làm bất cứ việc gì, hãy tập trung! Họ có thể hỏi bạn nhiều thứ cùng lúc!