back to home dude

Tap Heroes

Tap Heroes

về Tap Heroes

Hãy sẵn sàng để nhấp chuột với tốc độ ánh sáng. Nhấn vào kẻ thù để tấn công, nhấn vào anh hùng của bạn để chữa lành vết thương và nhấp vào một trong những gói nâng cấp để mua chúng. Bạn có thể đi được bao xa trong cuộc hành trình thú vị này?