back to home dude

Tập đoàn khét tiếng

Tập đoàn khét tiếng

về Tập đoàn khét tiếng

Bạn chuẩn bị tiến hành một phi vụ 'đen tối' để cứu công ty của mình. Đi vòng quanh thế giới, mua những món đồ phi pháp và bán chúng với giá cắt cổ! Cố gắng không để bị bắt!