back to home dude

Tạo cầu vồng

Tạo cầu vồng

về Tạo cầu vồng

Hãy kích hoạt đúng các đối tượng để dựng lên một câu chuyện cổ tích để thế giới trở nên nhiều màu sắc! Di chuyển bằng con chuột đến quyển sách để nhận được sự trợ giúp. Bạn tạo nên các màu của bảy sắc cồng vồng trong bao lâu?