back to home dude

Tăng tốc cực độ

Tăng tốc cực độ

về Tăng tốc cực độ

Bạn có thể đánh bại chú hề khổng lồ quỷ thần này không? Chiến đấu với những kẻ thù và cướp vũ khí của họ trong khi đang bị quái vật to lớn này đuổi theo. Cuối cùng bạn sẽ phải tự mình vùng lên!