back to home dude

Tàn sát những con ma đẫm máu

Tàn sát những con ma đẫm máu

về Tàn sát những con ma đẫm máu

Bạn có thể sống sót qua sự khải huyền của những con ma? sử dụng những vũ khí khác nhau để bảo vệ pháo đài của bạn bằng mọi giá! Sau mỗi lượt bạn có thể mua những vũ khí mới hoặc những nâng cấp khác!