back to home dude

Tấn công zombie SAS 2

Tấn công zombie SAS 2

về Tấn công zombie SAS 2

Hãy vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một chướng ngại vật để ngăn cản kẻ thù! Bạn có thể xoay sở để loại bỏ hết kẻ thù không?