back to home dude

Tấn công xe tải quỷ quái

Tấn công xe tải quỷ quái

về Tấn công xe tải quỷ quái

Hãy phá hủy những chiếc xe tải quỷ quái này trước khi chúng tấn công thành phố. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể để ngăn cản chúng!