back to home dude

Tấn công xe tải

Tấn công xe tải

về Tấn công xe tải

Những chiếc xe tải quái vật đang xâm chiếm thành phố của bạn! Bạn đơn giản là không thể chịu được điều đó nên bạn đã quyết định đập tan và phá hủy từng chiếc một!