back to home dude

Tấn công người ngoài hành tinh

Tấn công người ngoài hành tinh

về Tấn công người ngoài hành tinh

Bảo vệ căn cứ của bạn và bắn những tàu vũ trụ. Cẩn thận để chúng không tấn công bạn.