back to home dude

Tấn công người hành tinh đột biến

Tấn công người hành tinh đột biến

về Tấn công người hành tinh đột biến

Tiến lên chống lại hàng trăm con quái ác và cố gắng mang đầy đủ các thỏi xanh đến chiếc máy! Sử dụng những vũ khí khác nhau và giết sạch người hành tinh nào dám cản đường bạn!