back to home dude

Tấn công Hoàng gia 2

Tấn công Hoàng gia 2

về Tấn công Hoàng gia 2

Thành phố đang bị tấn công bởi lũ quỷ dữ! Bảo vệ thành phố của bạn bằng cách gửi đi những kỵ sĩ. Hãy chắc chắn những con quỷ không tấn công những tòa nhà của bạn và chúng không tiêu diệt những chiến binh của bạn. Nhưng hãy cẩn thận, những con quỷ sẽ trở nên mạnh hơn sau mỗi màn chơi. Và chúng cũng tăng số lượng nữa. Hãy bắt đầu cuộc chiến và giữ thành phố được an toàn.