back to home dude

Tấn công bằng xe tăng 3D

Tấn công bằng xe tăng 3D

về Tấn công bằng xe tăng 3D

Hãy lên xe tăng và làm nổ tung kẻ địch. Bạn phải thay đổi giữa 2 khẩu súng và cố gắng sống sót tới điểm hẹn.