back to home dude

Tàn bạo

Tàn bạo

về Tàn bạo

Trò chơi bạo lực này làm cho bạn giết người để thu thập càng nhiều điểm càng tốt. Tìm chỗ để bắn vào những người và giết họ.