back to home dude

Tamus and Mitta Adventures

Tamus and Mitta Adventures

về Tamus and Mitta Adventures

Những con vật quái ác đã trộm cắp tất cả những đồ chơi của mặt trời và giấu chúng trong mỏ. Hãy giúp mặt trời lấy lại những gì thuộc về anh ta và để cho mặt trời chiếc sáng trở lại.