back to home dude

Tamale Loco 1

Tamale Loco 1

về Tamale Loco 1

Trong trò chơi này bạn sẽ đóng vai cao bồi. Thu thập các thức ăn và vũ khí, hãy chú ý kẻ thù!