back to home dude

Talismania

Talismania

Về Talismania

Xoay các khối bằng cách nhấp vào chúng. Nối 2 lá bùa với nhau để có được những đồng xu. Hãy làm đầy thước đo với những đồng xu để có được lá bùa đồng, bạc hoặc vàng, và sang được màn chơi tiếp theo.