back to home dude

Takeover

Takeover

về Takeover

Hãy thử chinh phục các vương quốc và đánh bại quân lính, zombie, thầy phù thủy của kẻ thù. Hãy bố trí quân đội ở các vị trí chiến lược và thu phục nhiều lâu đài mới để có được nhiều tiền và nhiều hàng hóa hơn.