back to home dude

Tái sinh: Bayou máu me

Tái sinh: Bayou máu me

Về Tái sinh: Bayou máu me

Là một tiểu quỷ, bạn phải bắt lấy những linh hồn đáng thương và ném chúng xuống địa ngục, đồng thời thu thập những vật bị giấu đi và dùng chúng để tới được chỗ nạn nhân.