back to home dude

Tại sao tôi chết

Tại sao tôi chết

về Tại sao tôi chết

Bạn là 1 linh hồn và có khả năng kiểm soát những thân thể khác. Hãy nhập vào những người khác nhau và nói chuyện với những vị khách ở khách sạn. Bạn phải tìm ra nguyên nhân cho cai chết của mình.