back to home dude

Sát Thủ Chiến Thuật: Di Động

Sát Thủ Chiến Thuật: Di Động

Về Sát Thủ Chiến Thuật: Di Động

Trải nghiệm cảm giác là một sát thủ thực thụ. Nhìn qua tầm nhìn của khẩu súng trường bắn tỉa của bạn, dành thời gian để nạp đạn và sau đó bắn vào đối tượng!