back to home dude

Tách ra 2

Tách ra 2

về Tách ra 2

Hãy chia tất cả các đồ vật theo một cách nào đó để người có thể đi tới lối ra.