back to home dude

Symphony

Symphony

Về Symphony

chơi nhạc bằng cách chuyển những điểm màu vào đúng vòng tròn. Để làm được thế, bạn phải di chuyển những vật thể xung quanh sao cho có thể chuyển hướng của 3 điểm.