back to home dude

Swing Soccer

Swing Soccer

về Swing Soccer

Sử dụng dây thừng để di chuyển và đẩy bóng vào gôn. Hãy cố gắng đẩy quả bóng thật mạnh, nhưng hãy cẩn thận không làm mình bị chấn thương nhé!