back to home dude

Swindler 2

Swindler 2

về Swindler 2

bạn là chú Swindler bé nhỏ, hãy dùng cuộn dây màu xanh để đi xuống. Giữ thăng bằng qua từng phòng khác nhau và cố gắng tìm ra kho báu! Thu nhặt càng nhiều ngôi sao dọc đường đi của bạn càng tốt và ghi điểm cao!