back to home dude

Swift Turn 2

Swift Turn 2

Về Swift Turn 2

hãy giúp cho chiếc hộp màu cam nhỏ này đi qua các cấp độ 1 cách an toàn! Đích đến sẽ không mở ra trừ khi bạn nhặt được tất cả các ngôi sao. Bạn có thể hoàn thành tất cả 30 cấp độ đầy thử thách này không?