back to home dude

S.W.A.T và người que

S.W.A.T và người que

Về S.W.A.T và người que

Bạn là một nhân viên SWAT và bạn phải biểu diễn những thứ bạn học được. Nhiệm vụ của bạn là bắn những người que.