back to home dude

S.W.A.T. Tank

S.W.A.T. Tank

về S.W.A.T. Tank

Dùng chiếc xe tăng của bạn để đánh bại tất cả những tên lính kia, nhưng đừng ảnh hưởng đến những người dân vô tội nhé! Nhắm thật kỹ, sử dụng đạn và cố gắng xóa sạch từng cấp độ với càng ít cú phát súng càng tốt